תקנון קבוצת אתרי רד טיים (לשעבר רדטיים)פוקוסניוז, לינקוקנט, לוגי'סטיקלאוד ,
1.        השימוש באתר כפוף לתקנון האתר
2.        השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר על ידי המשתמש
3.        אם אינך מסכים לתנאי האתר אינך רשאי להשתמש בו. 
4.       תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
5.       האתר מספק מידע בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי, ובשום פנים ואופן לא נושא באחריות משפטית מכל סוג שהוא. המאמרים המופרסמים באתר אינם מהווים יעוץ בשום אופן ואין להסתמך עליהם אלא כעל דעה בלבד.
6.       המאמרים והמידע נכתבים על אחריות כותביהם בלבד וכל טענה בדבר זכויות יוצרים יש להפנות לכותבים בלבד, הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המאמרים, הפרסומות המצגות או כל מידע שמפורסם באתר.     
7.       האתר כולל מידע פרסומי ומידע מסחרי, הנהלת האתר לא נושאת באחריות לתוכנו וכי אין התחייבות מצידה לבדוק את אמיתות הנתונים.
8.       המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים כדוגמת רואי חשבון ו\או עורכי דין או כל בעל מקצוע אחר.
9.       המידע באתר  אינו מהווה בשום אופן תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים כדוגמת רואי חשבון ו\או עורכי דין או כל בעל מקצוע אחר..
10.   הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,שיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתר.
11.   תוכן המודעות המופיע באתר הינו על דעת המפרסמים ובאחריותם. אין הנהלת האתר אחראית לכל האמור במודעות הפרסום ולא תישא בכל אחריות לנזק בעקבות האמור במודעות המפורסמות באתר.
12.   פרסום מידע ליצירת קשר ע"י המפרסמים באתר הינו באחריות המפרסמים בלבד. אין הנהלת האתר אחראית לאמיתות הפרטים הנמסרים או לדיוקם.
13.   פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.בעת מסירת המידע לפרסום באתר הנך מאשר כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום והנך מסכים לכך שהמידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט.
14.   על המפרסמים והמשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים וכן בכל תקשורת שתיווצר ביניהם עקב הפרסום באתר.על המפרסמים מאמרים חלה חובה לשמור על זכויות יוצרים ולפרסם אך ורק תכנים מקוריים השייכים להם, הנהלת האתר לא תיקח כל אחריות לתוכן המאמרים, לרבות זכויות היוצרים.
15.   השירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך וכדומה. הנתונים המתבקשים בשדות החובה מהווים תנאי מחייב לצורך הרישום לשירותים הטעונים ברישום.
16.   הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מראה האתר, היקפו ותוכנו בלא צורך להודיע על כך מראש.
17.   אין האתר אחראי לכל אובדן של מידע מכל סוג, שיגרם מכל סיבה שהיא.
18.   לא תישמע כל טענה נגד האתר ומפעיליו שמקורה בהסתמכות כלשהי על מידע שהתפרסם בזמן מסוים באתר.
19.   הנהלת האתר אינה אחראית לשום עסקה שתבוצע בין הצדדים בעקבות פרסום באתר
באחריות המשתמש והמפרסם לבדוק פרטי כל עסקה שתתממש בעקבות פרסום באתר אין הנהלת האתר קשורה לעסקה המתבצעת בין משתמש למפרסם בשום אופן או דרך
20.   אין הנהלת האתר אחראית להפרת זכויות יוצרים שעלולים להיגרם בעקבות פרסומים באתר.
21.   במידה ותתבצע עסקה בה תשמש הנהלת האתר כמתווכת, ייחתם הסכם נפרד, וכל עוד לא נחתם כזה הסכם, לא תהא הנהלת החברה אחראית לכל עסקה כזו שתירקם בין המפרסמים למשתמשים בשום צורה.
22. עם ההרשמה לאתר הנך מאשר קבלת דברי דואר אלקטרוני בדבר מידע וחדשות לרבות חומר שיווקי ופרסומי, מקבוצת פוקוס ניוז, רד טיים לשעבר, הכוללת את פוקוס, (www.focus-rm.co.il,www.focusnews.co.il), לינקונקט, המרכז לניהול קריירה ודיני עבודה למנהלים,, בן ארי יעוץ עסקי- איתור משקיעים והזדמנויות עסקיות, אשר הינו כתב עת אינטרנטי למנהלים ולעסקים. בעניין הגרלות שיערכו מעת לעת לחברים רשומים, על החברים לעדכן את כתובתם לצורך קבלת הפרס, במידה ויהיו חברים רשומים שלא עדכנו את כתובתם או שלא יעדכנו את כתובתם כשבוע מהמועד שיתבקשו לכך, יאבדו את זכותם לפרס. הרשמה לאתר הינה הסכמה לקבל דברי דואר פרסומי והצעות מסחריות מהאתר, בניוזלטרים שישלחו וכן בסמסים או בוואטסאפ
23.   על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
24.   מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז בישראל.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אודות

אודות

פוקוס ניוז הינה פלפורמה לחדשות עסקיות וידע של חברי רשת לינקונקט למנהלים ושותפיה,
הרשמה לאתר הינה הרשמה ללינקונקט, חברי לינקונקט ופוקוס ניוז יקבלו עדכונים, הזמנות יחודיות וידע יחודי, 
המטרה שלנו היא לספק ידע פרקטי + נטוורקינג למנהלים ולבעלי עסקים, במטרה להשביח את כישורי הניהול והביצועים שלהם,
לנהל את הקריירה בצורה הנכונה ביותר,
אתם מוזמנים להיכנס לקרוא, לקבל השראה, להירשם ולהצטרף,
פוקוס ניוז ולינקונקט היא המקום למנהלים שרוצים יותר